Pascal Schneider Architectuur is een studio voor architectuur en interieurarchitectuur, opgericht in 1997 en gevestigd in Sint-Denijs, België.
Onze praktijk interesseert zich in projecten, variërend van kleine interieurs en meubels tot grotere gebouwen, steeds met dezelfde focus op detaillering en materialiteit, de beheersing van materie en functie.
Graag citeren we architect Juliaan Lampens als leermeester en bezieler van ons gedachtegoed.
Architectuur – van bouwkunde tot bouwkunst, omdat de bouwkundige constructies de lijfelijke componenten vormen van een vergeestelijkte bouwkunst, streven naar totaliteit, naar harmonie.
Architectuur - met als doel de essentie van het leven te vatten, om alle banale nivelleringen van grootschaligheid tot kleinschaligheid, om te vormen tot mens-schaligheid.
Vanuit het leven zelf trachten een humane architectuur te bouwen die de mens niet doet lijden, maar hem integendeel begeleidt.


Pascal Schneider

Opleiding
Sint-Lucas Gent Architectuur 1985-1990

Stage
Architect Eddy François (Gent) 1990-1991
Architect Roland Decorte (Bavikhove) 1992-1993
Architectenbureau Patrick Lefebure (Gent) 1993-1994

Werk
Architectenbureau Patrick Lefebure (Gent) 1994-1995
Architectenbureau Arrow (Gent) 1995-1996

Eigen praktijk opgestart in 1997.
De studio legt zicht toe op het totaalconcept van hedendaagse projecten.

Ingeschreven bij de Orde van Architecten
Provinciale Raad West-Vlaanderen - Oude Zak 35/1 - 8000 Brugge
Wij houden ons aan de gedragscode opgelegd door onze deontologie.
Graag verwijzen we naar het ‘Reglement van beroepsplichtigen’ van de Orde van Architecten.