Sociale huurwoningen - vervangbouw

Kuurne
Ontwerp 2022

a n a l y s e . b e s t a a n d e . b e b o u w i n g . e n . o m g e v i n g
Het project is gelegen in een vastgesteld gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk’ (20 januari 2006) – plangebied ‘7.k ‘Stedelijk woongebied Seizoenswijk’. De woningen 36+38 bevinden zich langs de Kattestraat, een straat met éénrichtingsverkeer. De beide zijden van de straat zijn ingericht als parkeerstroken. De typologie van de straat wordt gevormd door een aaneenschakeling van rijhuizen bestaande uit twee bouwlagen en hellende daken – hier en daar verschijnen bescheiden topgevels en erkers die het straatbeeld wat karakter bieden. De smalle rijstrook bemoeilijkt soms de toegang tot de garages, zeker als de zijstroken vol geparkeerd staan met wagens – dit zorgt soms voor onveilige verkeersituaties tijdens drukke verkeersperiodes.

w o n i n g . n u m m e r . 3 6
Gebouw opgetrokken in 1992, opgebouwd uit traditioneel metselwerk, betonkolommen, stalen balken en betongewelven. Traditionele houten dakspanten afgewerkt met keramische dakpannen.
De bouwschil is voorzien van een summiere basis-isolatiepakket gangbaar begin jaren 90. Het gebouw bestaat uit twee studio’s op de eerste verdieping en een dakappartement op de tweede verdieping. Het gelijkvloers bevat twee parkeerboxen vooraan en een gedeelde parkeergarage achteraan. De toegang tot de woning bevindt zich centraal tussen de garageboxen en achtergelegen garage. De woning is volledig ingesloten tussen de zijdelings aangebouwde woningen en de achtergelegen loods – de woning heeft geen tuin. De twee studio’s hebben op de eerste verdieping een eigen terras – de aan de noordkant gelegen terrassen zijn redelijke ingesloten en hebben weinig tot geen bezonning. Ook het dakappartement heeft een terras – deze overschaduwt volledig het onderliggende terras van de studio. De studio’s en appartement zijn voorzien van alle basiscomfort. Het plat dak onder het appartement lekt – waterschade werd er vastgesteld ; het isolatiepakket is nat en schimmels ontwikkelen zich. De studio’s en het appartement zijn onvoldoende geventileerd en niet voorzien van een degelijk mechanisch ventilatiesysteem.

w o n i n g . n u m m e r . 3 8
Gebouw opgetrokken in 1956, opgebouwd uit traditioneel metselwerk en bouwtechnieken uit die tijd. Traditionele houten gordingendak afgewerkt met keramische dakpannen. De bouwschil is niet geïsoleerd – de spouwmuren en het dak werden niet voorzien van thermische isolatie. De woning heeft achter de bijgebouwen een tuintje, dienstig als speeltuin voor de vele honden. De tuin en het terras zijn geflankeerd tegen de zeer hoog oplopende zijgevelmuur van woning 36. De woning is voorzien van alle nutsvoorzieningen maar is wat uitgeleefd – het gebouw voldoet niet meer aan de huidige bouw- en woonstandaarden.

v o o r s t e l . v e r v a n g b o u w
Gezien de woningen 36+38 niet meer voldoen aan de huidige wooneisen en standaarden en rekening houdend met de wensen van de SHM Eigen Gift Eigen Hulp, de ambities en prioriteiten van het Gemeentebestuur Kuurne verwerkt in haar ‘Woonplan 2021-2025’, wordt er voorgesteld de woningen volledig af te breken om plaats te maken voor nieuwbouw. Het beschikbare bouwterrein na afbraak laat zich beter inpassen in een nieuw ontwerp, beter dan te moeten rekening houden met bestaande gebouwen waar het gewenste programma moeilijk te realiseren valt, gecombineerd met zeer dure bouwtoepassingen en -kosten om het geheel conform de huidige norm te krijgen.

c o n c e p t
Het project voorziet de realisatie van vier wooneenheden, één aangepaste woning voor mindervaliden op de gelijkvloers en drie wooneenheden voor kleine gezinnen type 2/3 op de verdieping. Door eventueel twee wooneenheden samen te voegen kan men een groter woonentiteit creëren voor grotere gezinnen. De drie wooneenheden in het hoofdgebouw worden met 1 verdieping opgetild om zo de gelijkvloers vrij te maken voor parkeerruimtes op eigen terrein. Elke wooneenheid heeft er een parkeerplaats voor eigen wagen en fietsen ; ook is er parkeerruimte voorzien voor mindervalide bewoners. De fietsen worden veilig in een afsluitbare stalling voorzien. De stalling maakt ook plaats voor containers met vuilnis-papier-PMD-glas. Naast de fietsenstalling is een gesloten buitenbergruimte voorzien voor o.a. tellers, nutsleidingen, afvoeren, onderhoudsmateriaal.
Langwerpige tuinzones zijn over het algemeen weinig efficiënt benutte buitenruimtes en bron van kopzorgen wat onderhoud betreft. Voor dit ontwerp kiezen we voor de integratie van een aangepaste wooneenheid in deze voormalige tuinzone ; de effectieve tuin beperkt zich tot het achtergelegen stuk met bestaande boom. Het plat dak van deze woning wordt als groen natuurdak uitgewerkt zodoende de voormalige tuinzone verheven wordt naar de verdieping, wat de biodiversiteit ten goede komt.

De open ruimte onder het hoofdgebouw verleent de toegang tot de achterliggende woning en de woningen op de verdieping. Vanuit de groene patioruimte achteraan het hoofdgebouw vertrekt een buitentrap naar de drie woningen. Via een passerelle krijgt men toegang tot de woningen ; ook is er een toegang tot het groen natuurdak voor onderhoud. De drie wooneenheden op de verdieping zijn als doorzon-duplex-woningen type 2/3 uitgewerkt, geschikt als instapwoning voor jonge koppels, maar ook voor een ouder wordend publiek die de gezelligheid van een gemeente opzoekt, zonder te moeten zorgen voor een tuin en zijn aanhorigheden. Het eerste niveau bevat de leefruimtes, keuken, een toilet en bergruimte technieken. Het verlengde van de leefruimte heeft toegang tot een ruim zuidelijk gericht terras met zicht op de gebeurtenissen op straat. Het tweede niveau bevat de slaapvertrekken en een badkamer. De restruimte onder het dak wordt als zolderruimte ingericht.

d u u r z a m e . a a n p a k
Het ontwerp heeft als ambitie om deze woningen minimum volgens de BEN-normen te bouwen. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald. De gunstige oriëntatie van de gebouwen biedt de mogelijkheid de daken te voorzien van zonnepanelen. De gezamenlijke binnentuin-patio opent de mogelijkheid om een gemeenschappelijk geothermische warmtepompinstallatie uit te bouwen, met verdeling over de verschillende wooneenheden.
Ook de obligate regenwaterputten en -infiltratievoorzieningen afkomstig van de hellende daken kan op een eenvoudige wijze voorzien worden onder de overdekte parkeerplaatsen.