RVT Lichtendal

Kortrijk
Ontwerp 2007

A A N L E U N F L A T S
Het te renoveren gebouw bestaat uit een koel gefragmenteerde betonsteenarchitectuur, met een typische vormentaal uit de jaren zeventig. De eerder gesloten karakter van het gebouw accentueert de massiviteit. Het dakstructuur bestaat uit zware gelamelleerde houten spantbenen en gordingen die, van binnenuit, een gewichtige indruk maken in de ruimte. Om het volume van zes aanleunflats binnen het bestaand gebouw te kunnen realiseren dient het gebouw grondig verbouwd en gedeeltelijk uitgebreid te worden :
- Afbraak massieve dakstructuur om plaats te maken voor een tweede bouwlaag.
- Afbraak achterliggende cafetariabergruimte.
- Realisatie van nieuwe raamopeningen in de bestaande structuur.
- Bestaande funderingen verzwaren i.f.v. bijkomende dragende muren.
- Verbetering van het thermisch isolatieniveau van het gebouw.
Rekening houdend met de gestelde minimumeisen (bouwfysisch en thermisch) zou de keuze van een verbouwing leiden tot een kostelijke bouwmethodiek met complexe uitvoeringsdetails. Om dit te vermijden wordt hier resoluut gekozen voor nieuwbouw. Bijgevolg komt men tot een betere harmonieuze eenheid, kan de architectuur vrij inspelen op de functie van het nieuwe gebouw, kan er gezorgd worden voor een betere integratie en aansluiting met de bestaande architectuur, tot een beter functioneren van het hele complex. Er kan, vrij van elke belemmering, gezorgd worden voor een optimale functionele indeling van de flats. Constructief wordt een gezonder en duurzamer gebouw geconcipieerd en kan er gezorgd worden voor een optimale thermische isolatie, vrij van koudebruggen, met als doel een lagere K-peil en E-peil te bekomen dan de vooropgestelde minimumeisen.
Het nieuw strak contrasterend gebouw vormt een schakel tussen het bestaande rust- en verzorgingstehuis en de technische dienst. De gangen rond de binnentuin worden doorgetrokken in het nieuw gebouw en maakt zodoende de rondgang volledig af. Vanuit elke flat kunnen alle functies binnen het complex via circulatiegangen bereikt worden. De gang tussen de nieuwbouw en de technische dienst functioneert als centrale inkom tot de verschillende aanleunflats. Vanuit de parking naast de brandweerweg kan een rolstoelgebruiker het gebouw binnenrijden via een hellend vlak en afzonderlijke inkomsas gelegen tussen de nieuwbouw en het rusthuis. De nieuwbouw bestaat uit twee bouwlagen - elk bouwlaag bevat drie aanleunflats met een woonoppervlakte van 63,70 m2. De aanleunflats zijn akoestisch van elkaar gescheiden. Het ontwerp van de aanleunflats houdt rekening met de richtlijnen ‘Levenslang Wonen’ (Platform Wonen van Ouderen). Elk flat is voorzien van een afzonderlijke inkom, een ruime leefruimte met aansluitend een kitchenette, een sanitaire ruimte voorzien van een toilet en douche voor mindervaliden, een ruime slaapkamer opsplitsbaar in twee delen. Elke ruimte van de flat is bereikbaar voor een rolstoelgebruiker. Vanuit de leefruimte heeft men toegang tot een afzonderlijk terras met een boeiend uitzicht op de groene omgeving (Vlasmuseum). De leefruimtes en terrassen zijn zuidelijk gericht. Om tijdens de zomerperiodes de zonnewarmte en het natuurlijk daglicht optimaal te beheren kunnen vanuit elke terras verschillende zonwerende schuifpanelen geschoven worden. Het raam van de slaapkamer kan voorzien worden van een lamellenscreen.
Het gebouw wordt op een zichtbetonnen sokkel geplaatst dienstdoend als kruipruimte. Via deze kruipruimte worden de diverse nutleidingen komende van de bestaande gebouwen doorgetrokken naar de zes aanleunflats.

C A F E T A R I A - P O L Y V A L E N T E R U I M T E
De bestaande grootkeuken wordt omgevormd tot een cafetaria en polyvalente ruimte. De muren tussen de keuken en de gang worden grotendeels afgebroken en zorgen zo voor een verruiming van de cafetaria met visuele verbinding met de binnentuin. In de buitenmuur tussen de keuken en de binnenpatio wordt een raam geplaatst met zicht op de waterpartij. Deze buitenraam zorgt voor extra natuurlijk daglicht in de polyvalente ruimte. De bestaande schuine dakbeglazing wordt volledig afgebroken. De bestaande schuine plafondafwerking wordt vervangen door een vlak horizontale plafondafwerking bestaande uit twee delen. Bovenop de zijgevel wordt vanaf de polyvalente ruimte tot aan de bar een bovenlicht geplaatst tot tegen het bovenste plafondgedeelte en voorziet zo de ruimtes van natuurlijk daglicht. Ter hoogte van de bar verlaagt het plafond tot het laagste plafondniveau. De polyvalente ruimte kan door middel van mobiele wanden en een schuifdeur volledig afgesloten worden van de cafetaria en de gang. De diensteningang wordt behouden. Het economaat wordt geïntegreerd in een ruime bergruimte voor de cafetaria. De cafetaria wordt voorzien van een bar met open keuken. De sanitair voor het personeel wordt omgevormd tot sanitair voor de cafetaria, toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het bestaande schrijnwerk en de penanten tussen de gang en de binnentuin wordt volledig afgebroken. De zware betonkolommen tussen de ramen worden vervangen door elegante metalen kolommen en zorgen zo voor een betere transparantie naar de binnentuin. De raamopening wordt opgevuld met drie aaneensluitende schuiframen en een vast raam. De drie schuiframen geven toegang tot het buitenterras. Over de volledige lengte van de raamopening wordt aan de bovenkant van het raam een luifel van metalen persroosters gemonteerd als zonnewering.