Sociale huurwoningen

Zwevegem
Ontwerp 2017

p a r k e r e n
In deze studie hebben we onderzocht naar de beste inplanting voor het parkeren, rekening houdend met de belevingswaarde van de open ruimtes.
De zonovergoten zuidwestkant van het terrein willen we vrijhouden als tuinvlakte.
Dit betekent dat we het parkeren aan de straatzijdes organiseren, onder de gebouwen.
Het parkeren aan de straat is hier gelegitimeerd aangezien er in de omgeving al precedenten zijn en het parkeren sporadisch is, gelinkt met de activiteiten van een gezin.

a r c h i t e c t u u r
Twee woongebouwen, aan elkaar gekoppeld door middel van een balustrade, die de toegang verzorgt naar de duplexappartementen op de eerste verdieping.
De gemeenschappelijke trappen bevinden zich tussen de twee gebouwen in en ter hoogte van de aansluiting met de buurwoning.
In de ene straat loopt de balustrade aan de straatzijde en in de andere straat langs de binnenhof. We positioneren de gebouwen zodanig dat ze de bouwblokken van respectievelijk straten afsluiten.
De inplanting en de schaal van de nieuwe gebouwen creëren op hun beurt een gezellig binnenhof waar het goed en veilig vertoeven is.
Op het gelijkvloers situeert er zich in de sokkel van ieder gebouw een appartement type 1-2, geschikt voor een ouder publiek.
Deze appartementen kunnen in een volgende fase bekeken worden in functie van ‘aanpasbaar wonen’.
De 7 duplexappartementen zijn doorzonwoningen, type 2-3, geschikt als instapwoning voor jonge koppels, maar ook voor een ouder wordend publiek die de gezelligheid van een dorp opzoekt, zonder te moeten zorgen voor een tuin en zijn aanhorigheden.
Hier wordt gezocht naar een gezellige mix van diverse generaties.

d u u r z a m e a a n p a k
Het is onze ambitie om dit woonhof minimum volgens de BEN-normen te bouwen.
Het bijzondere aan Bijna-Energie-Neutrale woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water.
De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.
De gunstige oriëntatie van de gebouwen biedt de mogelijkheid de daken te voorzien van zonnepanelen.
De gezamenlijke tuin opent de mogelijkheid om een gemeenschappelijk geothermische warmtepompinstallatie uit te bouwen, met verdeling over de verschillende wooneenheden.
Ook de regenwaterputten en regenwaterinfiltraties afkomstig van de daken kan op een eenvoudige wijze georganiseerd worden in de binnenhof en onder de carports.

Ontwerp i.s.m. architect Valerie Doutreluingne