Verbouwing vlasroterij tot loft en kunstgalerij

Ooigem
Ontwerp 2010

Voorstel tot herbestemming en verbouwing van een vlasroterij met erfgoedwaarde.
Het gebouw bevindt zich aan de oevers van een oude Leiearm, gelegen in een waardevol natuurgebied. Het is één van de laatste overblijvende, authentieke vlasroterijen in de regio. Behalve de plaatstalen afdakconstructie, toegevoegd aan de achtergevel, zijn de oorspronkelijke volumes, structuur en schoorsteen ongewijzigd bewaard gebleven. Het vrijstaande horizontale trapvormige volumespel samen met de statige verticale bakstenen schoorsteen, zorgt voor een uniek beeld en integreert zich wonderlijk goed in het onbebouwde natuurlandschap. Zonder moeite kan men zich het beeld suggereren van de voormalige vlasbedrijvigheden in en rond het gebouw.

Het project heeft tot doel dit uniek beeld integraal te behouden.

De vlasroterij krijgt een nieuwe bestemming bestaande uit een privé-woonst gecombineerd met een ontmoetingsruimte voor beperkte en kleinschalige bedrijfsseminaries, privé-recepties, workshops en tentoonstellingen, met aandacht voor integratie en communicatie met de omliggende natuur.

De beschreven activiteiten worden georganiseerd voor een beperkte groep tot maximum 100 personen. Het open veld tussen de vlasroterij en de straat kan op een discrete wijze ingericht worden als parkeerruimte tot 60 wagens. De verharding wordt gerealiseerd met waterdoorlatende grastegels en een opeenvolging van parallelle beukhagen of meidoornhagen verbergen de achterliggende wagens uit het zicht. De oprit naar de roterij en de verharding rond het gebouw worden met authentieke kasseien (keikoppen) gerealiseerd.

De voorste betonconstructies (rootputten, stoomketelgebouw en waterreservoir) worden gerestaureerd. De aanleunende betonskeletstructuur (atelier en opslagruimtes) wordt hersteld, de openingen worden opgevuld met glas en het bestaand metselwerk tussen de betonstructuur, wordt hermetst met identieke rood/bruine bakstenen van de streek en aan de buitenkant voorzien van een thermisch geïsoleerde gevelbekleding. De bestaande roterijgebouwen herbergen de woonfuncties. De achteraan gelegen waardeloze metalen schuur wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouwconstructie dienstdoende als ontmoetingsruimte. De constructie wordt in zichtbeton opgetrokken en refereert naar de voorste betonnen rootputconstructie. De polyvalente zaal is volledig beglaasd om een maximale interactie met de omliggende natuur te bewerkstelligen. Aan de buitenkant gaat de polyvalente zaal naadloos over naar een zwevende houten terrasconstructie met uitzicht op de oude Leiearm.