Verbouwing rijwoning – Stadsontwikkeling Kortrijk

Kortrijk
Ontwerp 2008-2011

Klinkende Stad
Ter gelegenheid van het evenement ‘Klinkende Stad’ hebben we de omgeving en enkele woningen van de Pluimstraat, Slachthuisstraat, Groeningebeluik en Sint-Janshof van naderbij kunnen bestuderen. Het valt op dat de meeste woningen een gebrek aan orde, licht en ruimte vertonen. Tuinen werden in de loop der jaren vol gebouwd met bij-keukens en andere bergingen. Smalle gangen zorgen soms voor een labyrint-effect. Daklichten en koepels moeten voor het nodige daglicht zorgen. Elk contact met buiten is verloren gegaan - geen perceptie van de seizoenen, de veranderende flora en fauna. Het ingesloten en soms chaotisch karakter van de woningen werkt claustrofobisch en heeft een eerder nefaste invloed op de bewoners – evenwicht en harmonie is hier totaal zoek. Ook bouwtechnisch vertonen de woningen ernstige gebreken : schrijnwerk met enkel glas, steile trappen, vochtproblemen, geen thermische isolatie, ongecontroleerde ventilatie en veel warmteverlies, geen centrale verwarming, toilet buiten de woning, gering sanitair, summiere keuken. De woningen voldoen duidelijk niet meer aan de huidige normen en levenstandaard.

Wonen in de stad
Als tegenpool op ons druk bestaan dient de hedendaagse stadswoning een oase van rust te zijn, een plek waar mensen kunnen ontstressen, waar ze hun innerlijke harmonie terug kunnen vinden. Deze rust kan bekomen worden door een open architectuur te creëren met veel aandacht voor licht en ruimte. Hiertoe worden de verschillende woonfuncties efficiënt ingedeeld, worden de circulatieruimtes tot een minimum herleid, met het oog op het creëren van een ruim en open leefruimte in relatie met de buitenruimte, patioruimte of terras, ter versterking van de binnenruimte en zorgend voor een overvloed aan daglicht. Ook de publieke buitenruimtes, straten en pleinen, hebben een invloed op de beleving van de stadswoningen. Aandacht voor schaal, open en geslotenheid, perspectieven, kleur, straatmeubilair en aanbekledingen, aanleg van voldoende groen zorgen voor de nodige harmonie binnen een buurt. Hiervan getuige de heraanleg van het Sint-Janshof waar een centraal grasplein met bomen voor de nodige intimiteit en samenhorigheid zorgt. Vele woningen dragen bij door hun gevel te versieren met beplantingen en bloemen, precies mini geveltuintjes, die het parkeffect van het hof versterken.

Ontwerp
Op de gelijkvloers worden alle bijgebouwen achter het hoofdvolume afgebroken om plaats te maken voor een ruime leefruimte met keuken en een terras met tuin. Het plat dak is voorzien van enkele uitsparingen voor een maximale belichting van de leefruimte en keuken – de daklichten zijn voorzien van zonnewerende HR-beglazing. Ter hoogte van het terras loopt het plat dak schuin af, om vanaf de middag te zorgen voor voldoende schaduw en zo de zon buiten de woning te houden. De steile trap centraal de bestaande woning wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe trap tegen de achtergevel.
De bestaande raamopeningen van de achtergevel belichten de nieuwe trapzaal. Op het dakniveau eindigt de trap onder een nieuw dakkapel. Deze zorgt voor voldoende belichting van de dakruimte. De technische ruimte, bergruimtes en sanitair bevinden zich centraal de bestaande woning. Op de gelijkvloers scheiden deze de inkomruimte van de achtergelegen open leefruimte. Op de verdieping scheidt de badkamer, de slaapruimte van de traphal. Het dakniveau kan ingericht worden als een werkruimte of als een bijkomende slaapruimte met een extra bergplaats. De voorgevel wordt, na reiniging van het gevelmetselwerk en de raamomlijsting en na herstelling van de bakgoot, afgewerkt met een laag verf. De blauwstenen gevelbekleding wordt gereinigd en in ere hersteld.